Monday, March 5, 2018

Let the Spring Frenzy Take Over

Spring is coming! Thank the gods and goddesses. Ever since I moved here, spring in Virginia has blown my socks of. The beauty is breathtaking. The weather wonderfully dramatic. And don’t get me started on the diversity of plants and animal life. Every year I’m in awe.


I’m just as in awe of the kindness and generosity of the people we interact with. Apart from our friends, whom we see less than we would like regarding workload, we mostly interact with The Echo World readers, contributors and advertisers. Which is really neat, because the support we have gotten is as breathtaking as a Virginia spring. And sometimes there are also the classical spring storms. This is to be expected. You just don’t take over a legacy like Jim Ward’s Echo – and think that everyone will love every move you make. I like storms. They make us appreciate diversity and passion. They also make us re-think and analyze what we’re doing and try to do better.

We often get comments that many people want more local and more environmental content. We would love to have more of both. What is lacking is contributions of articles in these areas that we can use as is. It would be a very boring magazine indeed if Michael and I wrote the most part of each issue. Neither would we want to, as that counters the whole idea of diversity and many different voices. So, send us articles, ready to print, about the topics you want more of, especially local and environmental oriented ones. Or, if you’re not a writer, see if you can encourage someone you know, or know about, to submit articles. The only thing we ask is that the material is exclusive to the The Echo World and follows the general guidelines.

A section where we have started to get great contributions, but often seem to need more, is our Cuisine Section. I know there are nutritionists, great cooks, as well as people with extensive knowledge about food and health, whose texts we would be proud to publish. Pieces of 250-500 words on what excites you in this area is welcome, including recipes. Bring it on!
We are also looking for more material for our section Ghost, Mysteries, Oddities and Miracles in Virginia. We have gotten some very interesting pieces over these two years, but often fall short. Michael and I are both very excited about this section and want to keep it going. We know that there are stories out there in abundance that would fit. Remember, it can be a personal encounter with something out of the ordinary, a local legend, a story your grandmother or grandfather told you when you were a kid, or a write-up about a historical site with claims of ghosts and oddities. The only requirement is that the content has Virginia origin. 


Spring is coming. Actually, it’s already here. We heard spring peeper frogs the other day on a morning walk, high pitched music stemming from the ponds, occasionally mixed with the bass contribution of bull frogs. We took a pause in our walk and allowed ourselves to be showered in the music. It lit up all the spring frenzy feelings you can imagine. Spring, for me, is about trying to balance the need to run, create, pour out ideas with keeping your vision, and your head, somewhat clear. Not all spring energy is expressed  as an actual activity or a  creative end-result, mind you. Sometimes it just has to wash through us, and with that we can leave the slow, cold gestation period of winter behind. 

Let’s run, let’s get frenzied by the spring sounds, let’s finally warm up and shake things up. Pour out your writings and ideas and send them to us. Together we can create something really fun. Enjoy the March issue of The Echo World. And don’t forget to listen to the spring frog peepers. They have a way of setting your whole being in motion.

First published in the March issue 2018 of The Echo World. Read the whole issue here.

Thursday, January 25, 2018

En recension från Norrshaman av Vilda Runor - magiska tecken i vardagen


For my English speaking readers - this is a review of my new book that is published in Swedish. 
So is the review. Thanks for your understanding //Sofia

Till mina svenska läsare. Nedan hittar du Jörgen I. Erikssons recension av
Vilda Runor - magiska tecken i vardagen. Recensionen som publicerad på Jörgens Blogg Norrshaman hittar du här.

Vilda och dynamiska runor för vår tid

När det rör sig i den kosmiska väven föds nya tankar också i den ordinära verkligheten. Impulsen kommer från Drömtiden som har sin egen logik och följer sina egna inre lagar för att vid en bestämd tidpunkt springa fram likt en källa. Känsliga människor läser av dessa impulser på olika sätt och därför kan en impuls från Drömtiden ta sig en mångfald olika uttryck. Just nu visar sig detta bl a i ett stigande intresse för runmagi, framför allt den riktning som betraktar runorna som cykliska processer stadda i en ständig förändring. Och som, förstås, baseras på teorin om de 24 runorna som en uthark

Nu har ytterligare en runmagiker manifesterat en sådan hållning i en bok som är en ambitiös och genomarbetad introduktion tillutharkens kosmos. Författaren heter Sofia Karin Axelsson och hennes bok Vilda Runor – magiska tecken i VarDagen(Livsströmmen 2017). Axelsson beskrivs som ”praktiserande häxa med förkärlek för fornnordiskit inspirerad magi”. Hon har tidigare gett ut boken Nordiska Gudinnor – VarDagsmagi för dagens kvinnor, är bosatt i USA där hon är medredaktör för den andliga tidskriften The Echo World.
Axelsson förklarar begreppet ”vilda runor” med att runorna aldrig kan kapslas in och tämjas: ”Runorna är vad de är, de lever och anpassar sig till den tid de rör sig i och visar olika ansikten för dem som samverkar med dem.” Just så är det! Vi kan inte beordra eller befalla runorna att göra saker och ting, vi kan bara samverka med dem och när vi utan självviktighet samverkar med dem kommer de också att tala till oss och avslöja sina hemligheter. Jag gillar Axelssons grundhållning att runorna är ”grundläggande livskrafter som innefattar allt som existerar”, ”en ständigt flödande helhet, utan början och utan slut” och hennes attityd att runorna ”måste upplevas av var och en direkt”. 
Boken är en systematisk genomgång av utharkens 24 runor där runorna får varsitt fylligt kapitel och här har Axelsson gjort några innovativa saker. Varje kapitel inleds med en berättelse som hon kallar saga och som försöker sätta in respektive runa i ett större sammanhang. Ibland har sagan sin bas i någon fornnordisk myt men för det mesta handlar det om Axelssons egenskapade berättelser på ett skimrande språk. Ett sätt att lära sig av runorna är att ”bära runor” och här har Axelsson en del kreativa förslag om hur en kan visualisera runorna i olika kroppsdelar för att maxa inlärningen. Hon har också för varje runa något som hon kallar ”ögonblick” som innehåller ett 20-tal olika begrepp som inspiration för läsarens fortsatta runarbete. För Ur-runan är det begrepp som Noll, Tomhet, Urtid, Styrka, Början, Den Kosmiska Kon, Drömmaren etc. För varje runa beskriver hon också olika strukturerade övningar eller ceremonier som kan göras dels hemma, dels i naturen för att utröna runans innebörd. Varje runa är dessutom kongenialt illustrerad med teckningar som för tankarna till klippmålningar och hällristningar. Mycket snyggt!
När det gäller Axelssons texter om varje enskild runas innebörd tycker jag att hon blir alldeles för långrandig. Det ska inte behövas två sidor för att beskriva essensen hos en runa. Om hennes ”ögonblick” är en inspiration för läsaren så kan de långa runbeskrivningarna tvärtemot hämma och begränsa läsarens upptäckarlusta. Det finns också en risk för att texten trivialiserar och spär ut runans essens. Boken hade alltså vunnit på att kortas rejält. Och även om Vilda Runor ska ses som en introduktion till runmagin så är det ett par viktiga dimensioner jag saknar. Ingenstans ägnar sig Axelsson åt runornas ljud, alltså deras arketypiska namn; hon använder konsekvent översättningar som Vagnsrunan, Fackelrunan, Hästrunan etc. Där missar hon en stor potential. Jag ser runorna som 24 olika frekvenser av Urjätten Ymers allra första vrål under skapelseakten och att sjunga runor är att ta del av denna kosmiska historia. Inte heller nämns något om den komplexa, intrikata och kraftfulla talmagi som ryms i utharken och Axelsson tycks inte heller ha tagit till sig upptäckten av Den Tomma runan. Den är egentligen en icke-runa och kan inte användas i magi, däremot vid divination, och framför allt har den betydelse för runornas skapelse och för deras kosmiska dimension. Jag är dock övertygad om att den som arbetar enligt Axelssons övningar förr eller senare ändå kommer in på dessa saker eftersom runorna kommer att berätta om dem!
Vilda Runor kan kanske beskrivas som en manual i självförädling med hjälp av runorna och en sådan självförädling kan ju vara en förutsättning för det som jag är mest intresserad av, nämligen att ”laga världen”. När vi helar oss själva bidrar vi till att hela världen men jag lutar mer åt det omvända – alltså att vi helar oss själva när vi hjälper till att hela världen. Visserligen skriver Axelsson under Tyr-runan en del om att försvara land- och vattenrättigheter, ursprungsfolks rättigheter, bevarande av ekosystem m m men den som söker råd om hur en med hjälp av runor kan göra stor magi, verklig magi för att ”laga världen” och rent av ingripa i alltings kosmiska urgrund, Unus Mundus, hittar inte så mycket i denna bok. Hen får vända sig direkt till runorna i stället, och det tror jag att också Sofia Karin Axelsson tycker.  // Jörgen I. Eriksson.


Foto av Anita Thomason.

Monday, January 15, 2018

Skadi - the Goddess of Winter

Presenting a friend for cold winter days – Skadi the Nordic goddess of winter.Skadi is the goddess who helps us find our independence and become self-reliant. Together with Skadi, we can continue further down the road into our selves, with wolfs at our heels, hiking boots on our feet, and the hunting bow over our shoulder. She is the giant daughter of the oldest race, who has never been civilized into patriarchal society.

Skadi and the Stars
I’m outside a small cabin with heaps of snow as far as I can see. Stars are glistening in the dark sky, and the moon is full. I know that Skadi is close by. I can feel her in the beauty, the cold and the silence – the kind of silence that is only born from cold winter nights. She breaths down my neck, and I understand that freedom is a state that includes both gains and risks. Freedom permeate me, but just one moment of inattention, and I could die of the cold. No one can live on freedom only. I look up at the stars and my mind is expanded further.
Suddenly, I understand that freedom, and its companion, independence, makes our soul grow, as well as causing our ego to shrink – and not the other way around, as we often have been misled to think. Under the stars I can taste eternity, and I am more deeply connected to my ancestors. Something awakens in me, that has been there all along, waiting. I can almost feel how quiver and bow are hung on my back. Skadi wants a companion for the hunt. I let my mind soar.
Excerpted and translated from Nordiska gudinnor: Vardags magi för dagens kvinnor, (Translated title: Nordic Goddesses: Every Day Magic for Women of Today) by Sofia Karin Axelsson.

First published in the mid-monthly newsletter Writing, Magic and Marketing by Sofia Karin Axelsson and Michael Peter Langevin. Sign up at www.theechoworld.com 

Sunday, January 7, 2018

That Little Flame of Passion

The beginning of the year is clean and crisp. An unwritten piece of paper, full of possibilities. Or, at least, that may be something to aim for. Because, in the quiet time after the holidays we have a chance of hearing our own inner voices, and rekindle that flame of passion that is only ours. If this is not how things feel for you, January is the perfect time for some physical, emotional and mental detox.

While the trees are bare and sound like squeaking old bones in the wind, we can shed some of the excesses of too much rich food, too much social obligation, and perhaps too much engagement in what is good and bad in the world. While detoxifying the body is a pretty easy thing to do – many of us really don’t want to put anything else than what is fresh and light into our physical systems right now – detoxifying the emotional and mental body may take a little more effort. However, for me, it’s not until I do that extra effort, that I can be free enough to find that flame of passion that rises from inside. At this time of year, I always have to go back to basics. What is really mine? When am I genuine, and when am I simply reactionary? 

Here are some things I learned years ago, by a stressed-out mother, who practiced this on her troubled teenage daughter, with surprisingly good results. And if something can improve communication between a mother and a teenage daughter – well, then it ought to be good stuff. Here’s the first thing this woman taught me: State your truth, without accusing anyone or anything. Sounds so simple, doesn’t it? It usually isn’t. I was shocked when I started practicing this statement - how many of my opinions and life-values were not really mine, but reactions to someone or something else. Thus, they were not genuine. To put it simply, they were based in addiction to drama. But, when I get back to finding my truth without needing to react to anyone or anything, I can untangle myself from drama. If you try this, you might find that you are forced to find your own stand as an independent being, whether in relation to family, business or politics. Have you noticed lately that you bind people and ideas tightly to you by constantly criticizing them? (Oh, yes, I know you’re just “trying to help,” but this is a rare result of criticism. Most people are already heartbreakingly aware of their shortcomings. Or, they simply don’t agree with you.) If this is the case, you might want to give yourself the gift of untangling yourself by stating your truth without accusing. It can be very liberating. 

Here’s the second thing the mother of a troubled teenage daughter taught me: If someone doesn’t agree with you, just keep asking questions, listen to the answers with interest, without reacting to them. 

This may be a scary exercise for people who are taught that we live in a world built on dualistic forces, and that our identity is dependent on an opposing force. This is an illusion. We do not necessarily lose ourselves because we listen. On the contrary, we probably come closer to our genuine voice by sincerely listening to the voices of others. Heck, we might even learn something.The more we let go, the more we detoxify ourselves from reactionary patterns, the better chance that we find that flame of passion inside that is truly ours. I asked Little Grandmother, who spent nine years fulfilling a mission given to her by Mother Earth, traveling all over the world to do so, if she considers herself to be a brave person. Little Grandmother laughed her sweet laugh and said, “No, I don’t think I’m brave. I just get so passionate about what I believe in, that I can’t help myself doing what I think is right.” Don’t miss the interview with Little Grandmother on page five. And if you need some more inspiration for taking that brave step forward, why not read Maria Majjsan Kindgren’s article about stepping into the swamp? You can find it on page 13. And with that, we welcome Majjsan back as our ongoing columnist. The response we have been given about her articles, they are just too grand to resist. Or, why not learn something about letting go of your fear with the help of Maureen J. St. Germain? (page 17). And if that isn’t enough, you can find balance with the help of our new three-month columnist Candice Covington, who teaches us about the spiritual practice of working with essential oils. This is just a small sample of what’s in this crisp and inspirational January issue of The Echo World. 

Isn’t this a wonderful time a year? It gives us an opportunity to drop whatever doesn’t work for us, and just be with ourselves and what we are passionate about. Let’s use this time of year to shed whatever we need to shed, and find our own genuine voice. To find our very own flame of passion. Editorial from the January issue 2018 of The Echo World.

Photographs from top: "Sofia on the stairs," "On the porch of the Tree-house," and "Let there be light." By Michael Peter Langevin and Sofia Karin Axelsson.

Wednesday, November 29, 2017

The Generosity of Being Yourself

We have this flower on the porch. It’s impossibly resilient to the cold, and totally mesmerizing. Vibrant sacral chakra orange leaves curl slightly and she looks at me, urging me to just look back, making me wonder about the wonders of life. Especially about generosity, and what generosity really is.Nature is generous, constantly giving, if we keep our hands off destroying her flow. This particular flower got a little help on the way though, one of hundreds and hundreds of multicolored miracles that has lit up the garden all summer and fall. Not planted by me, mind you, but by a real gardener, my landlady Sandi LeGoullon. “Pick how many you want. Pick more!” says Sandi. “The more you pick, the more will grow.” So, I have. And she is right. I showered the porch, the whole cabin, sometimes even the stairs with this richness, all through summer and autumn. Now they’re all gone, except for this orange ball of resistance. As if her mission is to make me think.
That this is true generosity. When you give of something you love, it creates ripples. It creates abundance. It creates more. Sandi loves planting. I love picking flowers. Works out fine, for me. I think for Sandi. This is not the only way she is generous, though. Sandi and her husband Roger are the most generous landlords you can imagine. You would have to be, to have Michael and me renting the house just beside you.
Now, “our” part of the garden is … let’s say, more shamanic. With this I mean - often a mess. Things grow. But, hardly in rows. We’re also chanting by the creek, have fires late into the night, have a peculiar taste, are always up to something and have magazine boxes come and go from the front of the house as if they’re going out of style. Occasionally we invite all of Virginia for parties, and shaman classes. Sandi and Roger just smile. And join the party.

There are many ways to be generous. Jeffrey Norford – aka Santa on Mountainview Street in Charlottesville, Virginia, spends most of his “free” time creating an all-inclusive Christmas event at his totally outrageous Christmas house. I have no idea how much Jeffrey works with this over the year, or how much effort he puts in, but there are more Christmas lights, blow-up Rudolfs, and jingle bells than I ever knew could exist in this one place. There are also lots and lots of gifts for children, wherever they come from. And people literally come from all over the world, to enjoy this one spectacular spectacle. Funny thing is: When you talk with Jeffrey about what he does, his eyes glitter brighter than any Christmas lights. He loves what he does. Therefore, he can give, feeling, it seems, that he gets the most out of it. It’s like growing and picking flowers. If you do it for the right reasons - everybody wins.There are many ways to be generous. I have noticed, over the years, that when I go into unstructured places, and give myself the luxury to create for the sake of creating, and give these creations away - that’s when they seem to mean something. People have thanked me for stories, spells and whip-off-in-the-moment collages years after I did them, long after I forgot I made them. But, they seem to have made a difference. I do, however, have a hard time recalling anyone thanking me from the bottom of their hearts because I did “the right thing,” or “what was expected.”

Be generous. Your own way. Only do what you love, and the rest will follow. That’s how you will survive the holidays. And if you do what you love, people will probably thank you for it. The impossibly resilient orange flower nods her head and agrees. Kid you not. Happy holidays.


From December editorial of December issue of The Echo World

Saturday, November 25, 2017

Linnea Star is coming to Charlottesville and Kezwick, Virginia 1-3 December

Do You Want to Communicate with the Other Side?

Linnea Star brings through exact and detailed information from people’s lost relatives, and even acts as a conduit for the deceased loved ones to show themselves, or images they want to communicate, such as pictures on cell phones.


1st Dec. Friday Night Unity of Charlottesville Lecture 6:30-8:30
2nd Dec. Saturday Morning Unity of Charlottesville Workshop 9 to 12:30

2nd Dec. Saturday evening Open Heart Yoga Studio Lecture 6:30 to 8:30

3rd Dec. Sunday Morning Bridge Between the World retreat center Lecture 9-12:30
3rd Dec. Sunday Morning Bridge Between the World retreat center Workshop 1:30 to 4
3rd Dec. Sunday evening workshop in Open Heart Yoga Studio 6:30 to 8:30
Tickets: $35 Lectures $55 Workshop

Linnea Star is coming to Charlottesville and Kezwick, Virginia 1-3 Dec.

Metaphysical Lecture:
In this lecture, Linnea Star will talk about the history of mediumship and its origin, that goes back to ancient Egypt. You will get to know about some of the famous mediums in the early years, such as the Edgard Cayce, Eileen Garrett, Arthur Ford and more. You will learn metaphysical terminology, and what it is like to be a medium. The event includes a demonstration, where Linnea will receive messages for willing participants, and get to know what their beloved on the other side want to tell them.

Linnea Star - One of the most amazing mediums today.
Workshop Spirit Photography and Crystal Readings:
In this workshop with Linnea, you will get to experience Spirit Photography and Crystal Readings. Bring a cellphone with a photo of someone you love, living or dead. Hardcopy works fine too. Linnea will read images in the personal photos of everyone present. Sometimes these images become visible also for you. You will also get to experience the Mystical Crystal experience. You will get to hold an opaque crystal ball, thereby connecting with the energies of the other side. A cellphone picture will then be taken, and images in the crystal ball will be interpreted by Linnea. Often, everyone present can see these images.


Do you see The Blessed Mother in the Crystal? I do.

Find out more about Linnea Star at: 
www.linneastar.com

Tuesday, November 21, 2017

November Moments

You know those moments, when time stretches wide and the air thickens with small glimpses of glittering electricity – even though you seemingly do nothing out of the ordinary? Perhaps you just do that one little extra act – like lighting wax-candles in the evening, picking some flowers and arranging them on your kitchen table, or watching the trees turn into shapes and faces, blinking at you from leaves. All while you breathe deep and want nothing more than this particular moment in time.
I bet you do. Sometimes, for me, those moments are accompanied by flashing dots of royal blue, happily showing themselves off around the face of a loved one during soft conversation, dancing over crystals, polished sea stones or a flowering plant. Flashing over whatever I happen to give my full attention to. Whatever I happen to gaze into.
Have you had this happen to you?

The phenomena with the flashing blue dots started occurring for me almost two decades ago. At first, I thought maybe I had gotten some rare eye-disease. But I never went to a doctor with this curious problem, as it wasn’t really a problem at all. It only happened when I felt totally at peace, almost serene. And I had my doubts that trying to explain this to an eye-doctor would have no other effect than a blank stare and the suggestion I should see a psychiatrist instead. So, I just let it be. And through all these years I never read or heard any kind of explanation to my “condition.” Not until just recently, when I read a book by a friend that described the same thing, royal blue color included, and referred to it as a result of reaching a “higher vibration.” Deeper vibration would probably be more my language, or maybe even more accurate, deeper connection. Language aside, this author and I mean the same thing. What a relief it is to get confirmation of some of your more queer experiences!
A deeper connection involves those moments – blue dots in the air or not – when you, perhaps a loved one, and your surroundings become enhanced, full of spirit, and there is no telling where you end, and the world begins. All is safe, and you communicate with all, beyond words.
At the end of November, Thanksgiving is celebrated in the United States. We do not have this holiday where I come from. Actually, we have no holidays of significance in November, and I always enjoyed that fact. As far as social obligations and expectations go, November is a pause in time - a time of many pauses, full of blue sparkling dots shivering over tea-cups and loved ones alike.
However, I cannot think of any better reason to celebrate a holiday than to give thanks. What a great invention. Thanks to the United States for the idea, and also for the delicious turkey, sweet potatoes and cranberry sauce. What a treat!

Bringing the month of no-holiday, and the month of giving thanks together I think November is a beautiful pause in time for us all – reflecting on all we have, and giving time to the small moments. That may be the big moments, when all is said and done.
Whatever you do this month, there’s always lots to give thanks for. I give thanks especially for those moments, when the air thickens with spirit, and I connect to all.
I wish you many precious moments this month, however you choose to spend them. Do enjoy all the reflections of life available in this issue. They are as soft and intense as November itself. And as always, I give thanks for you co-existing with me, Michael and The Echo World.

Editorial by Sofia Karin Axelsson from November issue of The Echo World.
Images: Courtesy of Pixabay free downloads.